กำลังประมวลผล

Welcome to Outsider Control System (OCS)

กรุณาเลือกประเภทเพื่อทำการนัดหมาย

ผู้ติดต่อทั่วไป

ประชุม, สำรวจหน้างาน, นัดหมายทุกประเภทที่ไม่มีกรทำงานในพื้นที่บริษัท

ผู้รับเหมา

การทำงานในพื้นที่